Crabwood (2002)

Ráno 14. srpna 2002 se v blízkosti usedlosti Vale Farm nedaleko města Winchester ve Velké Británii objevil nový obrazec. Místo je vzdáleno asi 14 km od Chilboltonu, místa, kde se záhadné obrazce objevili v roce 2001. Podobnost těchto dvou případů je velice pozoruhodná, o tom ale až později. Jedná se pouze o jeden obrazec, který je složen ze dvou propojených částí. Jednou z částí je obraz hlavy mimozemšťana, nápadně podobný tomu, jak ho známe ze sci-fi filmů. Druhá část obrazce je však mnohem zajímavější. Jedná se o kruh, který obsahuje systematicky poskládaná políčka obilí. Existuje mnoho teorií o tom, co disk představuje. Od toho, že jde o 3D mapu či gramofonový záznam jako na gramofonové desce až k té nejpravděpodobnější teorii, kterou je, že jde o záznam na DVD disku. Tou se budeme podrobněji zaobírat.

Kódování
Zpráva je, stejně jako ta v Chilboltonu, kódována binárním kódováním. Jeho princip jsem popsal už v článku o Chilboltonu, takže se nebudu opakovat. Nyní se však nejedná pouze o údaje číselné o celou zprávu. Data jsou kódána podle standardu ASCII. ASCII znamená Američan Standard Code for Information Interchange a je používán od roku 1960 pro kódování textu do binárního kódu, tak aby byl lehce zaznamenatelný v počítači. Princip je poměrně jednoduchý. Každý znak má v tabulce své vlastní číslo a tedy binární kód, např. „A – 65 – 01000001“ , „B – 66 – 01000010“. Původně šlo o tabulku 128 čísel, která reprezentovala 128 znaků (tzn. délka jednoho binárního čísla byla 7 bitů – 2^7=128). Později se přešlo na 8bitová čísla, z čehož nám vychází 256 různých znaků, novými znaky jsou například diakritická znaménka jednotlivých národních sady či různé symboly. Jednotlivé osmibitové znaky zakódované v obrazci z Crabwoodu jsou oddělené menšími úseky obilí, které jsou použity jako oddělovače znaků. ASCII je hojně rozšířený způsob kódování, takže vám nebude dělat problem obstarat si ji celou například na internetu. Na druhou stranu je toto kódování vynalezené lidmi, tzn. že pokud jsou obrazce mimozemského původu, půjde o velice vyvinutou formu intelligence, která nás dobře zná.

Zpráva
Nyní tedy k obsahu zprávy. S největší pravděpodobností správné znění zprávy je následující:

„ Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. BELIEVE. There is GOOD out there. we oPpose DECEPTION. CONDUIT CLOSING.”

A můj český překlad asi takto:

„ Dejte si pozor na posly s falešnými dary a jejich nesplněnými sliby. Přijde mnoho utrpení, ale ještě je čas. Věřte nám. Ve vesmíru na vás čeká dobro. Čelíme zradě a podvodům. Konec přenosu.”

Co k tomu dodat? Je téměř 100 % jisté, že toto je ta zpráva, kterou jsme měli dešifrovat. Záhadou zůstává, proč některá slova jsou velkými písmeny. Může jít o nějakou šifru. Samotná zpráva nám toho mnoho neřekne. Jde o klasické poselství, které už známe od Nostradama a jehož pravdu většinou objevíme, až když je příliš pozdě.

zdroje: http://www.cropcircleresearch.com/articles/alienface.html

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>