Chilbolton (2001)

V úterý 21. srpna 2001 se nedaleko chilboltonského radioteleskopu v Hampshire ve Velké Británii objevily dva záhadné obrazce v obilí. Oba vypadaly velice zajímavě a skládaly se z velkého množství malých skupinek obilí, které dohromady tvořily rozeznatelné tvary. Jeden z těchto útvarů představoval lidskou tvář a ten druhý digitálně zakódovaný rádiový signál, který byl odeslán z radioteleskopu Arecibo v roce 1974. Srovnání zprávy odeslané z radioteskopu Arecibo v roce 1974 s útvarem, který se objevil v polích v Chilboltonu bude předmětem následujícího článku.

Zpráva z Areciba
Arecibo se nachází na severním pobřeží Portorika a je to přírodně vytvožená díra ve skále. Uvnitř této dutiny byl postaven největší radioteleskop na světě, který má v průměru 1000 stop (306,18 metru). Výkon tohoto radioteleskopu je 20 terawattů. Pro tyto jeho přednosti si tento radioteskop vybralo sdružení SETI jako prostředníka pro odeslání digitálně kódované radiové zprávy. Tato zpráva byla odeslána 16. listopadu 1974. Signál byl zaměřen na hvězdokupu M13, která se nachází asi 25 000 světelných let od nás a skládá se asi z 300 000 hvězd. Vypuštěná zpráva se skládala z 1679 čísel binárního kódu( tedy 0 a 1). Celé odeslání zabralo kolem tří minut. Vysílalo se na frekvenci 2380 Mhz.

Hlavně aby to pochopili …
Zpráva se skládala ze 1679 binárních čísel. Číslo 1679 je výsledkem násobení dvou prvočísel 23 a 73. Předpokládaná inteligentní forma života, která by tuto zprávu obdržela, by neměl mít problém s takovými univerzálními věcmi jako jsou prvočísla, chemické prvky a binární kódování. Nesmíme zapomenout, že míry jako centimetry, stopy či desítková soustava byly vytvořeny lidmi a jiná forma života by je vůbec nemusela používat (například mohou mít jiný počet prstů a hned budou používat jinou soustavu – to je trochu humanoidní příklad, ale je to na něm dobře vidět). Protože jsou čísla 23 a 73 prvočísla, jsou jedinými děliteli čísla 1679, tzn. pokud chceme číslo 1679 rozdělit na čtvercovou matici, může mít pouze rozměr 23 bodů * 73 bodů.

Binární kódování
Abychom porozuměli zakódování zprávy je nutno pochopit binární soustavu. Naší přirozenou soustavou je soustava desítková. Vychází z toho, že máme 10 prstů na obou rukách. Desítková soustava má 10 základních čísel včetně nuly a zbytek se dotváří jejich kombinacemi. Binární kódování člověku tak blízké není. Naproti tomu je blízké počítačům. Počítače rozeznávají pouze 2 základní stavy – vypnuto a zapnuto. Tyto 2 stavy reprezentují číslice 0 a 1. To jsou základní čísla binární soustavy. Další čísla jsou tvořena pouze pomocí těchto 2 základních čísel. Převody prvních několika čísel jsou vidět v tabulce:

Desítková soustava – Binární soustava
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000

Kódování obrázku
Celá zpráva byla vytvořena jako obrázek na síti o velikosti 23 sloupců a 73 řádek. Celý obrázek byl zakreslen jedinou barvou. Síť 23 sloupců a 73 řádek vytvořila jednotlivá políčka nad obrázekem. Pokud bylo v takovémto políčku něco zaznamenáno, tzn. byl vyplněný, představovalo toto políčko binární číslo 1. Pokud bylo políčko prázdné, byla jeho hodnota vyjádřena číslem 0. Takovýto postup dnes používáme například v počítačové grafice. Existují dvě verze zakódovaného obrázku – přesněji jsou stejné, ale zrcadlově převrácené. Bohužel vám neřeknu, která je ta správná, protože jsem zprávu nevytvářel. Jenom doufám, že cizí forma života nedostala zprávu převrácenou J.

Obsah zprávy
Nyní se konečně dostáváme k tomu, co obrázek a tedy následně i zpráva obsahovala. Byla rozdělena do několika sekcí, z nichž každá měla zobrazovat něco charakteristického pro naší civilizaci.
První čtyři řádky obrázku reprezentují čísla 1 až 10 samozřejmě binárně zakódovaná, tzn. že čísla 8, 9 a 10 se nacházejí ve dvou sloupcích.
Další řádky reprezentují čísla 1, 6, 7, 8 a 15, která reprezentují atomová čísla základních prvků potřebných pro život na Zemi – vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor.
Následuje rozsáhlá sekce se základními molekulami cukrových bází a fosfátů, z nichž je složen řetězec DNA.
Dále je zde zobrazen obrázek dvoušroubovice DNA se sloupcem uprostřed, který reprezentuje počet nukleotidů.
A pod šroubovicí DNA je obrázek člověka, no spíše človíčka J. Vlevo od obrázku člověka je vypsán počet lidí na Zemi v roce 1974 – 4,29 miliardy. Napravo od obrázku člověka je číslo reprezentující průměrnou velikost člověka v roce 1974, samozřejmě není uvedena v lidských jednotkách, ale ve vlnové délce při frekvenci 2380 Mhz (frekvence vysílané zprávy). V našich mírách byla zakódována průměrná výška člověka jako 176,4 cm.
Další sekcí je zjednodušený obrázek naší sluneční soustavy, tedy Slunce a 9 planet. Třetí planeta od Slunce je naše Země, a proto je vyzdvižena nad ostatní.
Poslední část obrázku znázorňuje radioteleskop Arecibo společně s průměrem jeho talíře v jednotkách vlnové délky – pro nás 306,18 metru.

Porovnání Arecibo x Chilbolton
Formace v Chilboltonu je zaznamenána do pole obilí, což jí nedává takovou přesnost jako odeslání radiové zprávy, ale i přes tuto nevýhodu lze jednoznačně pozorovat rozdíly. Položené obilí reprezentuje číslo 0 a stojící obilí číslo 1.
Čísla 1 až 10 jsou stejná jako ve zprávě z Areciba.
Mezi atomová čísla chemických prvků byl však vložen nový prvek s atomovým číslem 14, což je křemík.
Další změnou je upravená levá strana dvoušroubovice DNA a počet jejích nukleotidů.
Obrázek člověka je nahrazen obrázkem postavy, která velice připomíná typ mimozemšťana známého jako Grey (Šedý).
Výška mimozemšťana je zaznamenána v přepočtu na naší míru jako 100,8 cm.
Solární systém má opět 9 planet a Slunce (či hvězdu). Vyzdvižena však není pouze 3. planeta, ale také 4. a 5. planeta , přičemž 5. planeta je dokonce znázorněna jako 4 body.
Radioteleskop je změněn kompletně stejně jako průměr jeho talíře.

Význam zprávy
Postava mimozemšťana
Tato postava velice připomíná typ mimozemšťana známého jako Grey, stejně tak odpovídá poměr jeho hlavy ke zbytku těla i jeho velikost kolem 100 cm.

Velikost populace
Číslo udávající velikost populace je po dekódování přibližně 21,3 miliard – což je mnohem víc než je lidí na Zemi i dnes. Pokud se ovšem podíváme na obrázek jejich hvězdného systému zjistíme, že by jejich planeta mohla obývat až 3 planety. Z počtu obyvatel se dá usoudit, že planety budou minimálně velikosti Země.

DNA
Šroubovice DNA je naší velmi podobná, její pravá strana je dokonce totožná. Z toho by se dalo usuzovat, že by mimozemská civilizace nemusela být příliš rozdílná té pozemské. Můžeme tak usuzovat i vzhledem k obrázku postavy. Nebo jsou mimozemšťané genetickou mutací člověka?

Systém planet
Jednou z teorií je to, že se jedná o naší sluneční soustavu. Ovšem zvýraznění 4. a 5. planety – Marsu a Jupiteru – je záhadné. Pátou planetou také může být pás meteoritů mezi Marsem a Jupiterem. Zde ale úvahy končí. Další teorií je, že se jedná o mimozemský hvězdný systém. A pak je tu ještě teorie, že jde o sluneční soustavu v budoucnosti, kdy lidstvo osídlilo další dvě planety. Tomu by také odpovídalo trochu menší Slunce než je v původní zprávě a změna DNA v důsledku nějakých mutací či radiace.

Komunikační prostředek
To, co v původní zprávě znázorňovalo radioteleskop v Arecibu bylo zcela změněno. Obrázek může reprezentovat mimozemské vysílací zařízení. Zajímavou interpretací je také to, že jde o znázornění kruhů v obilí jako prostředku pro komunikaci.

Šestý prvek
Šestým prvkem v seznamu prvků potřebných pro život je křemík. Je tento prvek nezbytný pro život příslušníků mimozemské civilizace?


vypracováno dle článku http://www.cropcircleresearch.com/articles/arecibo.html
zdroje:
http://claudescommentary.com/special/chilbolton/
http://www.fourmilab.ch/goldberg/setimsg.html
http://www.seti.org/

 1. POZOROVATEL

  Tento obrazec je neúplný bez podpisového obrazce, který je na poli kousek vedle, což zde není bohužel vidět. Autor je tedy známý a informace, kterou nám sděluje, není o nás ale pro nás. Aby nebylo pochyb o způsobu komunikace, vysílací zařízení je pro jistotu mnohonásobně zvětšeno na obrazci ze dne 14.8.2000. Vysílací zařízení je bodové a informace je k dispozici ve všech prostorech vesmíru bez omezení tj. není to vlnění žádného druhu, které doposud známe. Proto také nikoho a nikdy ve vesmíru na radiových a jiných frekvencích nenajdeme. Odpověď na první obrazec je v obrazci s digitálním diskem ze dne 24.8.2002, kde opět podepsaný autor nám sděluje, že pouze on je pro nás ten vyvolený a ať se nenecháme zmást nadbíháním ostatních.
  POZOROVATEL

 2. POZOROVATEL

  Ukazuje se tedy, že pokud chce někdo komunikovat musí zapomenout na 3D prostor.
  POZOROVATEL

 3. silikon – křemík

 4. Věřim tomu ale zárověn mám z toho hrůzu , mimozemštané snámy komunikují a my nic :(

 5. Anonymous: díky, opraveno

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>