Nostradamus I

Minulost?

I.1
Za noci poustevník myšlenky probírá,
Z mosazné trojnožky vzhůru zrak upírá.
To,co se noční tmou jiskřivě prodírá,
Naději zažehne jak z rukou fakíra.

výklad: Nostradamus zde popisuje tvorbu svých předpovědí

VI.100
Moudrý nechť přemýšlí nad veršem mým,
Však ten určen všeliké havěti.
Hlupáci,mluvkové, vy běžte k svým,
Nechť pouze uctiví úřad můj posvětí.

výklad: pouze inteligentní lidé pochopí jeho proroctví

Zvěst141
Již poslání splnil a dar krále odnáší,
Tím pohár se naplnil a duch jeho zajde.
Krev jemu nejbližší, přítel mu nejdražší,
Jej vedle postele mrtvého najde.

výklad : Nostradamus zde přesně předpověděl svou smrt

X.72
Roku 1999 měsíce sedmého,
Velký pán financí z nebe sestoupí,
Oživit Mongolů vůdce mocného.
Válka, jež skončena, znovu nastoupí.

výklad: není – nový překlad předpovědi

Budoucnost?

VI.34
Ohnivý létající stroj
přijde, aby přinesl potíže velkému vůdci,
bude v tom takové pobuřování,
že ti opuštění budou zoufalí.

výklad: útok na New York ?

VI.97
Čtyřicet pět stupňů nebe bude v plamenech,
oheň se přiblíží novému městu,
najednou veliký plamen vyskočí,
když si přejí vidět Normany osvědčené.

výklad: útok na nové město, tedy New York ; poslední řádek nejasný

VI.49
Ve světové zahradě blízko nového města
na silnici vedoucí dutými horami,
bude to uchváceno a potopeno v nádrži,
násilím donuceno pít vodu otrávenou sírou.

výklad: následující události v New Yorku?,duté hory jsou samozřejmě mrakodrapy

V.25
Bojovný arabský princ, slunce, Venuše, Lyon,
vláda církve padne po moři,
směrem k Íránu téměř milion mužů
Byzanc, Egypt opravdový had napadne.

výklad: útok islámských vojáků

V.27
Ohněma zbraněmi nedaleko Černého moře
přijde z Íránu, aby uchvátil Trapezunt,
Farosa mytilenská hrůza,
arabskou krví je pokryt Jadran.

výklad: Trapezund=přístav v Černém moři na severovýchodě Turecka;pravděpodobněje zde popsáno rozšíření války do dalších zemí

V.51
Rumuni, Britové, Češi, Poláci
Do svazku nového spolu vkročí.
Gibraltar přejdou jejich vojáci,
Se lstí na Araby zaútočí.

výklad: útok zmíněných zemí na Araby v Africe, pravděpodobně úspěšný

V.68
V Dunaji a z Rýna se přijde napít
velký Velbloud, který se nebude kát.
Ti od Rhony se chvějí, ti od Loiry ještě víc
a blízko Alp je kohout zničí.

výklad: islámská expanze do Evropy, měla by se zastavit až u francouzských hranic

III.94
Pětset let, pak povšimnou si více
Toho, jenž klenotem doby byl své.
Náhle pak světlo vzplane jak svíce
A on uznání dojde v době té.

výklad: Nostradamus zde popisuje rozluštění svých předpovědí roku 2055

zdroj : J.H.Brennan – Nostradamus vize budoucnosti, Peter Lemesurier – Nostradamus příštích padesát let

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>